Doneren

Met uw gift draagt u uw steentje bij aan een onvergetelijke wensdag.
U kunt een bijdrage leveren door ieder gewenst bedrag over te maken naar Rabobank rekeningnummer: 
 
NL15RABO 0177866357  
T.n.v. Stichting Wens Komt Uit! 
De Wijk
 
 
Uw gift wordt goed besteed.
Besteding van fondsen
De bestedingen hebben te maken met kosten van entreebewijzen, overnachtingen van verwendagen voor gezinnen met een langdurig/ernstig ziek kind. Daarbij bestaat bijzondere aandacht voor kinderen tussen de 4 en 18 jaar. Deze beslissing van de bestedingen worden genomen door het bestuur. Het kind mag een voorkeur geven aan iets wat hij/zij graag wilt doen. Het bestuur maakt de beslissing in overleg met de ouder(s) of voogd.
 
Beheer van fondsen
De fondsen van Stichting Wens Komt Uit! zijn bescheiden en worden beheerd door Stichting Wens Komt Uit! (ingeschreven te Meppel onder nummer 56632142). De Stichting beheert Rabobank rekening 0177866357 op naam van Wens Komt Uit! te de Wijk.
De geworven fondsen worden zo direct mogelijk besteed (gerichte doelen en zo min mogelijk vertraging). Indirecte kosten zijn minimaal en hebben louter betrekking op uitgaven als bankadministratie- en overboekingskosten, inschrijving kamer van koophandel, reisdeclaraties, ontwerpkosten en overige onkostendeclaraties. 
 
Bedankt voor uw steun.